Družba Mareatour d.o.o. , Bernardinska reber 3b 6320 Portorož, matična številka: 6612342000, (v nadaljevanju: »upravljavec«) na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami, v nadaljevanju: »ZVOP-1«) ter zlasti 24., 25. in 32. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: » Agencijska uredba o varstvu podatkov«)

sprejema naslednji

 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

 

 

 1. Uvodno glede upravljavca

Upravljavec je podjetje Mareatour d.o.o., ki se ukvarja z dejavnostmi turistične agencije. Glavna gospodarska dejavnost upravljavca je rezervacija in druge s potovanji povezane dejavnosti, pri čemer obdelava osebnih podatkov upravljavca predstavlja zgolj postransko dejavnost delodajalca.

 1. Na splošno o varovanju osebnih podatkov

 Pri obdelavi osebnih podatkov upravljavec zagotavlja, da so osebni   podatki:

 • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter da se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi nameni;
 • ustrezni, relevantni in omejeni glede na namene, za katere se obdelujejo;
 • točni in kadar je to potrebno posodobljeni;
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo, razen če posamezen zakon ne določa česa drugega;
 • obdelujejo na način, ki zagotavlja njihovo celovitost in zaupnost, zlasti pa, da so z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi ustrezno varovani pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem, ali poškodbo.

Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, ki z njim niso v pogodbenem ali drugem poslovnem  razmerju.

 1. Kaj so osebni podatki in kako jih zbiramo ?

Pri izvajanju navedenih dejavnosti upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, rojstne podatke, spol, email naslov, poštni naslov, naziv podjetja, telefon, podatki o osebnem dokumentu, pretekla povpraševanja , računi, davčna številka... Upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov (t.i. občutljive osebne podatke), niti ne obdeluje osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

Osebne podatke zbiramo s podpisom obrazca ob rezervaciji turističnih storitev bodisi osebno v poslovalnici, preko telefona ali spletne strani, kadar storitve plačujete pa tudi kadar sodelujete v nagradnih igrah ali se prijavite na prejemanje E-novic.

 

 1. Nameni obdelave osebnih podatkov

Agencija Mareatour d.o.o. bo pridobljene osebne podatke od potnikov uporabljala za namene sklepanja pogodb za izvajanje potovanj, spremljanja na potovanjih, zaračunavanja po pogodbah za organizacijo potovanj oz. drugih storitev, zavarovanja potnikov in za namene promocije in neposrednega trženja.

 1. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

 

Osebne podatke strank hranimo časovno neomejeno oziroma do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika, njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo. V kolikor bi podjetje prenehalo z zgoraj omenjeno dejavnostjo, zaradi katere hrani in obdeluje podatke, bi jih bilo dolžno nemudoma in trajno izbrisati.

Vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se obdelujejo. Za določitev ustreznega obdobja hrambe upoštevamo obseg, naravo in občutljivost osebnih podatkov, namene, za katere se obdelujejo in ali lahko te namene dosežemo z drugimi sredstvi. 

Pri določitvi roka hrambe moramo upoštevati tudi zakonske roke kot na primer Zakon o davku na dodano vrednost, splošni zastaralni rok, rok za obravnavo pritožb. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Ko vaših osebnih podatkov ne bomo več potrebovali, jih bomo varno izbrisali oziroma uničili.

 1. Komu lahko posredujemo vaše osebne podatke ?

 

 • Mareatour d.o.o. lahko , če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:
 • Fizičnim in pravnim osebam, ki so agencijski pogodbeni partnerji in za Mareatour d.o.o. izvajajo posamezne storitve z namenom izvrševanja pogodbenega razmerja med Mareatour d.o.o. in posameznikom ( npr. Partnerskim agencijam, hotelom, letalskim družbam, prevoznikom, zavarovalnica, itd.)
 • Fizičnim in pravnim osebam, ki so agencijski pogodbeni partnerji in za Mareatour d.o.o. izvajajo naloge obdelave kot so npr. priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge vključujejo obdelavo osebnih podatkov.
 • Fizičnim in pravnim osebam, ki za Mareatour d.o.o. opravljajo storitev prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu ali sodelujejo z Mareatour d.o.o. na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb.
 1. Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov

(GDPR) mora agencija uporabniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v njegove osebne podatke, mu dati možnost, da popravi ali dopolni podatke oziroma dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljalca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor  agenciji na naslov  Mareatour d.o.o., Bernardinska reber 3 B, 6320 Portorož ali na E-pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Vsak posameznik ima tudi možnost, da se odjavi od prejemanja E- pošte enostavno z odgovorom na konkretno prejeto E–pošto.

Če imate vprašanja ali če nam želite sporočiti svoje želje oziroma komentarje, ki jih imate v zvezi z varstvom podatkom, nam prosim pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zaradi sprememb zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov moramo od časa do časa prilagoditi določbe, ki se nanašajo nanj.

 

V/Na Portorož, dne 22.5.2018

Mareatour d.o.o.

Top